Algemene voorwaarden HSP retreat 2024

Algemene Voorwaarden HSP RETREAT: In balans met je hooggevoeligheid

De HSP RETREAT wordt georganiseerd van 5 april t/m 7 april 2024 door Energie Praktijk Monique Vliex .

U wordt geadviseerd zelf een annuleringsverzekering en reis verzekering af te sluiten.

Betalingsvoorwaarden:

 • De deelnemer verklaart op de hoogte te zijn van het gevraagde deelnamegeld.
 • Toekenning van beschikbare plaatsen geschiedt op volgorde van binnenkomst van zowel inschrijvingsformulier als betaling.
 • U ontvangt na inschrijving en betaling binnen twee werkdagen een bevestiging per mail.
  Controleer ook uw map ‘ongewenste mail’, aangezien het een onbekend e-mailadres is voor uw systeem. Als er geen plaats meer blijkt te zijn stort Energie praktijk Monique Vliex het betaalde bedrag binnen drie werkdagen terug.

Betaling kan na overleg in twee termijnen betaald worden.
Het volledige verschuldigde bedrag dient dan vóór 1 maart te zijn voldaan.
Na volledige betaling kunt u op aanvraag een factuur ontvangen

 • Bij een te late betaling ontvangt u een herinneringsfactuur en rekenen wij € 5,00 extra aan administratiekosten.
 • Bij uitblijven van de betaling na één herinnering, vervalt de deelnameplaats (zie ook annulleringsvoorwaarden).

Annuleringsvoorwaarden:

 • Bij een annulering van de inschrijving bent u alsnog (een deel van) het deelnamegeld verschuldigd in de volgende gevallen;
  Bij een annulering vóór 1 februari 30% van het deelnamegeld.
  Bij een annulering binnen 60 tot 30  dagen voor de eerste Retreat-dag 70 % van het deelnamegeld.
  Bij een annulering binnen 30 dagen voor de eerste Retreat-dag 100% van het deelnamegeld.
  Indien het volledige deelnamegeld al is betaald, wordt er bij een annulering gekeken naar bovenstaand schema. Indien van toepassing wordt, er een deel van, het deelnamegeld terug gestort. De reden van annulering is niet van invloed op het verschuldigde deelnamegeld.
  – Indien Praktijk voor Energiewerk vaststelt dat er te weinig deelnemers zijn gaat de HSP-RETREAT niet door, en krijgt u het reeds betaalde deelnamegeld retour
  – Het is niet mogelijk om in te schrijven voor afzonderlijke dagen.
  – Bij vroegtijdige beëindiging van de HSP-RETREAT door de deelnemer vindt er geen restitutie plaats. De reden van vroegtijdige beëindiging heeft hierop geen invloed.Aansprakelijkheid:
  Praktijk voor Energiewerk en haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken van eigendommen, schade aan eigendommen, opgelopen blessures of andere ongevallen/ongemakken, die de deelnemers eventueel kunnen overkomen.

Praktijk voor Energiewerk en haar medewerkers is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele psychische of fysieke klachten ontstaan tijdens, voor of na deelname aan de HSP-RETREAT.
Deelname aan het weekend is vrijwillig.
De deelnemer/deelneemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens het weekend en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodatie.
Een HSP-RETREAT kan niet worden beschouwd als vervanging voor medische en/of psychiatrische behandelingen.

Praktijk voor Energiewerk en haar medewerkers kunnen nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door deelnemers ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door deelnemers. 

Praktijk voor Energiewerk en haar medewerkers zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de deelnemers tijdens de HSP-RETREAT. 

Praktijk voor Energiewerk behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht zoals ziekte, overlijden, stakingen etc., de aanvangstijd of datum van een weekend te wijzigen en/of te annuleren.

 • Deelnemers dienen zelf WA verzekerd te zijn.
 • Gevonden voorwerpen worden na het weekend terug gezonden naar de eigenaar, op kosten van de eigenaar.

Door inschrijving/aanmelding wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van de ze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

Energie Praktijk Monique Vliex is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 68253451